Udgivet af Holger Hansen, 3.397 s.,Kbh. 1927-41, kr. 300.

Disse fem bind er en guldgrube for forståelsen af de politiske forhold både før, under og efter J.F. Struensees regimente 1770-72. Mange af de optrykte breve vedrører ikke kun selve Struensee-tidens dramatiske begivenheder, men giver tillige et bredt indblik i de politiske aktørers tænkemåde og præsenterer et rigt kildemateriale til en kulturhistorisk karakteristik af perioden.

Værket kan fås uindbundet ved henvendelse til Kildeskriftselskabet.