Udgivet af Lise Groesmeyer, Niklas Thode Jensen & P.S. Ramanujam, 507 s., Kbh. 2020, ISBN 978-87-7500-217-7, kr. 398.

Historien om de dansk-norske kolonier og handelsaktiviteter i Asien har længe været genstand for både forskningens og offentlighedens interesse. Gennem de sidste to årtier har interessen været stigende og bevæget sig fra det traditionelle fokus på europæisk handel og politik i retning af sociale og kulturelle aspekter af livet i kolonierne. Det har bragt nye emner på banen, som f.eks. relationerne mellem den indiske og den europæiske befolkning, undervisning,

religion samt sprog- og naturvidenskab. Imidlertid er der hidtil kun publiceret ganske lidt kildemateriale, som belyser disse aspekter af livet i Dansk Ostindien. Det rådes der bod på nu, idet denne bog præsenterer udvalgte og kommenterede tekster af den norskfødte præst, astronom, sprogforsker og koloniseringsprojektmager Henning Munch Engelhart (1757-1791), som bl.a. opholdt sig i Tranquebar 1787-1791.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.