Udgivet af Christian Larsen, 277 s., Kbh. 2002, ISBN 87-7500-184-5, kr. 80.

Biskop Balle var en omhyggelig embedsmand med en god iagttagelsesevne. På sine visitatsrejser rundt i hele Sjællands Stift gjorde han notater om de kirkelige forhold i hvert eneste sogn. De omfatter ikke kun præst, degn og menigheden i almindelighed, men også skolerne (lærere så vel som elever), som havde biskoppens særlige bevågenhed. Da han besøgte de samme steder flere gange, kan man ofte følge udviklingen det enkelte sted. Det gælder særligt, hvis oplysninger i denne bog kombineres med dem fra Biskop Balles Visitatsbog 1799-1807, udg. ved Christian Larsen, som også findes på denne hjemmeide.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.