Udgivet af J.A. Fridericia, 332 s., Kbh. 1888, reprotryk 1973, ISBN 87-7500-422-4, kr. 100.

Stavnsbåndet, der gjaldt gennem mere end halvdelen af 1700-tallet, indebar, at unge mænd ikke måtte fraflytte deres fødegods uden godsejerens tilladelse. De kunne således ikke rejse, hvis løn- og arbejdsforholdene på et andet gods eller i byerne forekom mere tillokkende. Denne kildeudgave indeholder love og embedsmandsbetænkninger både vedrørende beslutningen om at indføre stavnsbåndet, om hvordan stavnsbåndet fungerede i praksis og vedrørende beslutningen om at afskaffe det i 1788 (med virkning fra 1800). Derved kan man altså ikke bare se, hvad der stod i lovene, men tillige følge drøftelserne og motiverne i regering og forvaltning forud for tilblivelsen af love af vidtrækkende betydning for det danske landbosamfund.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.