Af Christian Ditlev Reventlow, udgivet af Claus Bjørn, 235 s., Auning 1994, ISBN 9788775261499, kr. 40.

I tiden fra 25. juni juni til 12. oktober 1796 foretog Rentekammerets præsident, lensgreve Christian Ditlev Reventlow, en rejse gennem hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Under denne førte han en dagbog eller journal, der hermed publiceres. Rejsebemærkningernes centrale værdi ligger i deres væld af informationer om officielle forhold og personer, som Reventlow i kraft af sit embede stifter bekendtskab med under sine næsten tre og en halv måned i hertugdømmerne. Rejsejournalen har dermed haft det overordnede formål at understøtte rentekammerchefens fortsatte virksomhed. Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at journalen ganske ofte også rummer oplysninger af privat karakter, der ikke blot er rejseoplevelser, naturindtryk eller kuriosa.

Oprindelig udgivet af Landbohistorisk Selskab

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.