Udgivet af Michael Bregnsbo og Gunner Lind, cd-rom, Kbh. 2005, ISBN 9788775002054, gratis (se link nedenfor)

Supplikker var ansøgninger eller bønskrifter, som befolkningen fra 1683 havde en lovfæstet ret til at indsende til kongen gennem Danske Kancelli. De originale supplikprotokoller findes i Rigsarkivet i en uafbrudt række mellem 1699 og 1799. Denne udgave indeholder en lille stikprøve af det store materiale fra hvert af årene: 1705, 1715, 1735, 1755, 1775, 1785 og 1795. Her er udvalgt hver femte sag, hvis numre i protokollen ender på 1 eller 6. Stikprøven er på over 5000 sager, hvilket udgør omkring 1,4 % af alle supplikker i perioden. Danske Kancelli var under enevælden det centrale, statslige forvaltningsorgan, der havde retsforhold samt kirke- og undervisningsvæsen som ressort.

Udgaven har form af en database, der oprindelig blev distribueret på cd-rom, men den tekniske udvikling gjorde hurtigt cd-rom'en ulæselig og udfasede siden helt cd-rom'en som medie. Databasen blev derfor overgivet til Dansk Data Arkiv (Rigsarkivet) og er nu gratis tilgængelig på hjemmesiden www.danmarkshistorien.dk.