Udgivet af Birgit Nüchel Thomsen, 690 s., Kbh. 1980, ISBN 87-7500-143-8, kr. 100.

Kildeudgaven er bygget på et såkaldt foretager- eller entreprenørarkiv. Den indeholder breve og papirer på det øverste iværksættende og besluttende plan, dvs. på et bestyrelses- og direktionsniveau. Udgaven beskriver en af Danmarks største virksomheder, bryggeriet Tuborgs grundlæggelse og udvikling igennem dets første to årtier, hvor grundlaget for virksomhedens senere placering i dansk bryggeriindustri skabtes.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.