Udgivet af Niels Petersen, 398 s., Kbh. 1969, kr. 100.

Udgaven omfatter 31 dokumenter fra årene 1840-41 og 1846-48. De er udarbejdet af kongen selv, medlemmer af Gehejmestatsrådet eller andre fremtrædende embedsmænd og kun kendt i en snæver kreds. Dokumenterne behandler de problemer, der rejste sig dels af de nationale modsætninger inden for monarkiet, dels af de voksende krav om en modernisering af monarkiets forfatning og administration.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.