Udgivet af Mette Skougaard, 110 s., Auning 1996, ISBN 9788775261628, kr. 20.

De her publicerede beretninger er indsamlet af Landbohistorisk Selskab og Nationalmuseet. De kan bibringe os en større forståelse for, hvordan de store ændringer er trængt igennem i landbruget fra 1930'erne til 1990'erne, og hvad disse ændringer har betydet. Der findes megen litteratur og statistik om emnet, som giver en værdifuld baggrund og tolkningsramme, men ikke et helt billede af forandringernes betydning for det enkelte menneske og det enkelte menneskes betydning for forandringerne. Det kan disse konsulentberetninger være med til at give os.

Oprindelig udgivet af Landbohistorisk Selskab.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.