Udgivet af Hans Chr. Bjerg, 376 s., Kbh. 2000, ISBN 87-7500-180-2, kr. 150.

Viceadmiral H. Rechnitzer (1872-1953) er en af dansk forsvarshistories mest omdiskuterede personer. Han var chef for den danske flåde 1932-40, en periode hvor det danske forsvar blev stærkt reduceret til trods for en faretruende international udvikling. Grundige strategiske studier og samtaler med ledende engelske og tyske marinefolk overbeviste Rechnitzer om, at Danmark helt lå inden for den tyske interessesfære. Endvidere stod det ham klart,

at den danske regering med baggrund i en stor politisk opbakning ikke ønskede en militært baseret neutralitet. Rechnitzer tilrådede derfor i dagene inden den 9. april 1940, at det militære beredskab ikke blev forøget. Den 8. maj 1940 henstillede fire højtstående søofficerer til Rechnitzer om at tage sin afsked. Viceadmiral Rechnitzer førte en omfattende dagbog fra 2. verdenskrigs begyndelse i september 1939 og indtil afskeden den 10. maj 1940. Denne periode, hvor Danmark var neutralt og søgte at balancere mellem de krigsførende magter, er ofte blevet overset i danske historie. Dagbogen giver et indtryk af den danske neutralitetspolitik 1939-40, flådens daglige opgaver samt nye bidrag til forståelse af forudsætningerne for beslutningerne inden den 9. april 1940.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.