Udgivet af Hans Kirchhoff & Aage Trommer, 658 s., Kbh. 2001, 775001810, kr. 160.

Det danske kommunistparti (DKP) var sin lidenhed til trods en særdeles væsentlig faktor i landets historie under den anden verdenskrig. I det illegale arbejdes pionerfase 1941-43 var det fremfor alt kommunistpartiets aktiviteter, der forstyrrede regeringens samarbejdspolitik og dens forhold til den tyske besættelsesmagt. Denne kildeudgave rummer interne dokumenter, der er frembragt af Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) og dettes folkefrontorganisation Frit Danmark (FD). Størstedelen af dem har ikke tidligere været publiceret,

mange af dem stammer fra arkiver, der først for nylig er blevet åbnet for offentligheden. En række dokumenter fra 1939-41, hvoraf mange først hermed foreligger i dansk oversættelse, viser partiets totale afhængighed af Komintern i Moskva og dermed dets holdning til den tyske besættelse i tiden frem til dets tvungne illegalitet. Ligeledes tegner dokumenterne et tydeligt billede af partiets virksomhed politisk og fagligt, centralt og i udvalgte lokalområder, ligesom de påviser Frit Danmark-organisationens rolle som en frontorganisation, der opstod på partiets initiativ.

Kildesamlingen indeholder dokumenter til belysning af modstandsbevægelsens historie i pionerfasen, og det indfanger størstedelen af de modstandsaktiviteter, hvis rødder skal søges på venstrefløjen i dansk politik. Det var fra disse miljøer, at hovedparten af de første modstandsfolk blev rekrutteret, og det var DKP og (fra 1942) FD, der både kvantitativt og kvalitativt beherskede det illegale arbejde indtil vinteren 1943/44. Bogens titel er hentet fra dokument nr. 99, hvor en underoverskrift lyder: "Men ogsaa vor Kamp vil vokse og styrkes!".

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.