Udgivet af William Christensen, 786 s., Kbh. 1912-14, kr. 200.

Første bind omfatter alle kgl. missiver fra Christian I.s og Hans' regeringsperiode - også de tidligere trykte - hvis tekst er fuldstændigt bevaret, i alt ca. 400. Andet bind omfatter ca. 350 private missiver, deraf et stort antal udaterede. De private breve er enten fra private personer til medlemmer af kongefamilien eller vekslet mellem privatpersoner indbyrdes. Flertallet af brevene er på dansk, og udgaven er på grund af det store ordforråd en guldgrube for nordiske filologer.

Fås uindbundet ved henvendelse til Kildeskriftselskabet, men er digitaliseret af Det Kongelige Bibliotek og kan downloades gratis her:

Bd. 1 Missiver fra den danske Kongefamilie (1912).

Bd. 2 Missiver fra Brevskrivere uden for den danske Kongefamilie (1914).