Udgivet af Oluf Nielsen, 334 s., København 180-81, reprotryk 1973, ISBN 87-7500-423-2, kr.100.

Codex Esromensis eller Esrum Klosters Brevbog er en samlet fortegnelse over 259 juridiske dokumenter som det store cistercienserklosters munke udarbejdede i 1496. I 1512 attesterede en pavelig udsending rigtigheden af de afskrevne aktstykker, og inklusive et tillæg på ti aktstykker dækker udgivelsen perioden 1144-1514. Brevbogen er hovedkilden til klostrets historie og vidner om livet i og omkring det nordsjællandske kloster.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.