Udgivet af Erik Kroman, 359 s., København 1980, ISBN 9788775001408, kr. 120,00.

Dette er standardudgaven af Danmarks middelalderlige årbøger, hvoraf de fleste er på latin, men udgaven omfatter også en række gammeldanske oversættelser,

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.