Udgivet af C. Nyrop, bd. 1-2, Kbh. 1895-1904, ISBN 87-7500-035-0.

Danmarks Gilde- og Lavskraaer fra Middelalderen er en i europæisk sammenhæng unik samling af næsten alle overleverede statutter og vedtægter fra gejstlige og verdslige sammenslutninger i det middelalderlige Danmark. Samlingen omfatter gejstlige broderskaber og kalenter, håndværkerlav så vel som købmandsbroderskaber og -gilder i det nuværende Danmark, men også i Slesvig og Skånelandene. Samling giver en omfattende indblik i de sociale forhold og kulturel praksis i Danmark i middelalderen og afspejler den tætte sammenhæng mellem religion, kirke og samfund. i kraft af et omfattende sted- og navneregister og et omfattende sagregister er samlingen nemt tilgængelig.

Udgaven er for længst udsolgt, men Det Kongelige Biblioteks skannede udgaver kan downloades gratis her:

1. Bind (1899-1900)

2. Bind (1895-1904)