Udgivet af Aage Andersen, 226 s., udgivet i samarbejde med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, København 1989, ISBN 87-7421-552-3, kr. 150.

Standardudgaven af den danske rigslovgivning, dvs. den statslige lovgivning for hele landet. Teksterne er på latin, nedertysk, vestnordisk og dansk/norsk.

Bestil bogen i boghandlen eller direkte hos Syddansk Universitetsforlag.